VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

12.08.2019 13:33
ECHA spustila novou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům. Při podání online lze vytvořit dokumentaci a přejít na stránku podání bez exportu. Vylepšení je i v oddílech pro oznámení...
23.07.2019 19:11
ECHA zařadila na Kandidátský seznam 4 nové látky, které byly identifikovány jako SVHC. Kandidátský seznam nyní obsahuje 201 látek. Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný...
23.07.2019 19:09
ECHA předložila Evropské komisi doporučení ke změně přílohy XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení) přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru u čtyř ftalátů. Změna v příloze XIV...
23.07.2019 08:24
Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Klásek Trading s.r.o. Ta, coby dovozce, prokazatelně...
22.07.2019 14:55
NMP je klasifikován jako toxický pro reprodukci (může poškodit plod v těle matky), způsobuje vážné podráždění očí a kůže a může způsobit podráždění dýchacích cest. Používá se jako rozpouštědlo nebo...
22.07.2019 14:53
Podle revidovaného nařízení o POPs má ECHA nové úkoly podporující kontrolu nejnebezpečnějších znečišťujících látek. Cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před účinky těchto...
22.07.2019 14:51
ECHA žádá zúčastněné strany a společnosti (výrobci, dodavatelé, distributoři, dovozci), obchodní sdružení a vědecké subjekty, aby předložily potřebné informace a pomohly tak při přípravě...
14.07.2019 13:45
ECHA vyzývá zainteresované strany k další veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 30. srpna 2019. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům...
14.07.2019 13:44
Výbor členských států na svém jednání v červnu 2019 jednomyslně odsouhlasil identifikaci látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC): 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic...
25.06.2019 12:16
ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tři látky. V současné době probíhá  další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>