VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

18.01.2022 21:58
Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 223 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Nově zařazené látky na Kandidátský...
17.01.2022 20:23
Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek. Evropská unie chce usnadnit poskytování základních informací o...
04.01.2022 20:10
Tetovací salóny v zemích Evropské unie se potýkají s nedostatkem barevných tetovacích inkoustů, které se kvůli nové regulaci nebezpečných chemických látek musejí z velké části přestat používat. Nová...
17.12.2021 21:48
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k aktualizovaným koncentračním limitům pro chemické znečišťující látky. Perzistentní organické znečišťující látky jsou jedovaté chemické...
17.12.2021 21:22
V projektu fóra o prosazování (REF-8) bylo zjištěno, že většina výrobků prodávaných online nesplňuje kontrolované požadavky podle právních předpisů EU o chemických látkách. Výsledkem bylo více než 5...
17.12.2021 21:20
V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Komise, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které se týká látek...
03.12.2021 18:56
Nové nařízení Komise (EU) 2021/2045, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká úpravy záznamů u čtyř ftalátů DEHP, DBP, BBP a...
01.12.2021 18:22
Fórum odsouhlasilo budoucí pilotní projekt ke kontrole omezení dichlormethanu a N- methylpyrrolidonu, zahájilo přípravu projektů na prosazování povinností týkajících se bezpečnostních listů a...
29.11.2021 16:27
Nové nařízení Komise (EU) 2021/2030, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH,) se týká omezení N,N-dimethylformamidu (DMF). V Úředním...
24.11.2021 19:38
Chemická recyklace plastového odpadu zahrnuje technologie s různým potenciálem přispět k oběhovému hospodářství. Dodržování požadavků na registraci recyklovaných materiálů a odstranění látek SVHC z...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>