VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

25.02.2021 17:02
Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a...
16.02.2021 14:02
Po dokončení plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) do roku 2020 zveřejnila ECHA brožuru, která shrnuje výsledky provádění plánu. Látky SVHC jsou chemické látky, které jsou...
16.02.2021 13:54
V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 9. dubna 2021 a to pro následující chemické látky:     hexyl...
09.02.2021 11:04
ECHA předkládá návrh na další celoevropská omezení používání olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Cílem je omezení rizik a ochrana zdraví lidí, volně žijících...
01.02.2021 17:49
První projekt ověří, zda látkám SVHC z přílohy XIV nařízení REACH, které jsou uvedeny na trh EU, bylo uděleno povolení. Další pilotní projekt se zaměří na výjimky z povinnosti registrace látek...
29.01.2021 17:22
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/57 ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,...
21.01.2021 17:30
CHA zařadila na Kandidátský seznam 2 látky klasifikované jako toxické pro reprodukci. Kandidátský seznam nyní obsahuje 211 látek. Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující velmi velké...
13.01.2021 12:05
Srdečně Vás zveme na tradiční lednovou konferenci Chemická legislativa 2021, která se uskuteční 21. ledna 2021, tentokrát online. Využijte možnost si na jednom místě vyslechnout...
12.01.2021 18:38
Bude zrušeno přibližně 20 % registrací podle nařízení REACH předložených společnostmi z UK, které nebyly převedeny do EU. Převody registrací by měly být společnostmi v EU dokončeny nejpozději do 31....
06.01.2021 17:06
Dne 5. ledna 2021 začala platit povinnost pro dodavatele předmětů předkládat informace do databáze SCIP. Do databáze mají být oznamovány předměty s obsahem SVHC látek s koncentrací vyšší než 0,1 %...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>