VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

03.12.2020 19:47
V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v češtině. Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v...
25.11.2020 19:38
Po skončení přechodného období bude nařízení REACH Evropské unie aplikováno do právních předpisů Velké Británie na základě Zákona o vystoupení z Evropské unie z roku 2018. Nařízení REACH a...
25.11.2020 19:35
Po skončení přechodného období bude od 1. ledna 2021 nařízení CLP Evropské unie nahrazeno ve Velké Británii nařízením GB CLP. Přechodné období končí 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 bude...
04.11.2020 18:12
Průmysl již může předkládat do databáze SCIP agentury ECHA informace o látkách SVHC v předmětech. Cílem je zlepšit informovanost o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích a zvýšit bezpečnost...
26.10.2020 17:43
V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 18. prosince 2020. ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované...
22.10.2020 14:32
XXI. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách se v letošním roce nebude konat z důvodu koronavirových opatření. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje...
22.10.2020 14:29
Bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1435 ze dne 9. října 2020 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat registrační údaje podle nařízení REACH. Nařízení vstupuje v platnost v...
16.10.2020 14:35
Záměry na omezení bisfenolu A a podobných bisfenolů a dále PFAS v hasicích pěnách byly předloženy 1. října 2020. Návrhy na omezení jsou očekávány 1. října 2021.   Nové záměry na...
16.10.2020 13:14
Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí na toxikologická střediska (UFI kódy a PCN)?...
05.10.2020 16:11
Poslední týden v říjnu bude formálně otevřena databáze SCIP pro předložení oznámení za účelem splnění zákonné povinnosti podle rámcové směrnice o odpadech. Povinnost bude platit od 5. 1. 2021. SCIP...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>