Novinky

06.01.2021 17:23
Dne 15. prosince potvrdil Evropský parlament aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku 1998 a dne 23. 12. 2020 byla tato novelizovaná směrnice oficiálně vydána v Úředním věstníku Evropské unie pod...
28.12.2020 15:55
Zářijovou otravu řeky Bečvy přežila podle odborníků část ryb od většiny druhů a do jejích vod by se díky tomu měl postupně vrátit život. Vyplývá to ze zveřejněného listopadového průzkumu...
19.12.2020 10:51
Ve Sbírce předpisů ČR vychází balíček k oběhovému hospodářství a dále novela zákona o vodách.         Částka 222: Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech   Částka 223: Zákon...
18.12.2020 14:17
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny uspořádal dne 11.12.2020 videokonferenci, jejímž smyslem bylo poučení se z ekologické havárie a řešení následků na řece Bečvě. Jedním z požadavků,...
06.12.2020 10:21
Stát díky ní bude moci lépe zvládat kritické stavy sucha. Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny ministerstev životního prostředí a zemědělství umožní úřadům lepší regulaci...
30.11.2020 16:31
Chemička Deza z Babišova holdingu Agrofert rezolutně tvrdila, že nemá v den otravy Bečvy hlášenu žádnou havárii. Deník Referendum předkládá důkazy, že to nebyla pravda. Je tu navíc řada indicií, že...
25.11.2020 19:41
Cílem navrhované úpravy je zejména reagovat na změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, reagovat na změny zákona o zeměměřictví a stanovit...
23.11.2020 17:16
V prosinci 2019 MPO zaslalo Ministerstvu životního prostředí podklady pro další etapu Ekoauditu vzešlé z podnikatelské sféry. Na následných jednáních mezi zástupci MŽP a MPO bylo dohodnuto, že...
11.11.2020 15:02
Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) Integrovaného hospodaření s vodou – revidovaných seznamů látek znečišťujících povrchové a...
09.11.2020 18:35
Návrh novely vyhlášky reaguje na aktuálně projednávanou novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Dochází ke změně příslušných ustanovení vyhlášky, a to s...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>