Novinky

08.04.2021 16:36
I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných...
06.04.2021 17:58
Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP, který obsahuje: Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci...
06.04.2021 17:45
Cílem navrhované právní úpravy spočívá v legislativním nastavení řešení havárií mimořádného rozsahu a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných...
06.04.2021 08:32
Na první pohled by se mohlo zdát, že Nová teritoria jsou jednou z nejzelenějších oblastí Hongkongu. Je to převážně venkovská oblast, kde jsou rozlehlé plochy zemědělské půdy, zeleně, mokřadů, hor,...
22.03.2021 18:28
Na základě všech veřejně dostupných informací lze říci, že v případě úniku znečišťujících látek do řeky Bečvy příslušné správní orgány dostatečně nevyužily všech pravomocí, které jim platné právní...
18.03.2021 16:58
Viník otravy řeky Bečvy ještě znám není, ale pomalu se rýsuje, jak se havárie projeví v legislativě. U velkých havárií by měli mít hlavní slovo hasiči. Informoval o tom ministr životního prostředí...
18.03.2021 10:01
Předmětem vyhlášky je stanovení půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení (§ 2 zákona),...
12.03.2021 11:10
Období sucha dokáže potrápit nejednu firmu, jejíž provoz je na vodě přímo závislý. Podle predikcí budou společnosti kvůli klimatickým změnám takovým situacím čelit stále častěji a měli by se na to...
25.02.2021 17:21
Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a...
25.02.2021 14:07
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - interní hodnotitel/ka projektů v oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>