VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

19.10.2020 10:33
Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2021 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní...
19.10.2020 10:26
Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být...
16.10.2020 14:35
Záměry na omezení bisfenolu A a podobných bisfenolů a dále PFAS v hasicích pěnách byly předloženy 1. října 2020. Návrhy na omezení jsou očekávány 1. října 2021.   Nové záměry na...
16.10.2020 14:24
Všechny členské státy Evropské unie se budou podílet na splnění přísnějších emisních cílů stanovených Evropskou komisí. Při stanovování závazků jednotlivých zemí se však bude přihlížet k jejich...
16.10.2020 13:14
Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí na toxikologická střediska (UFI kódy a PCN)?...
13.10.2020 11:29
Firma mondeco s.r.o. z Přeštic, provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů provedl nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů a tuny jich nezařadil podle druhu. Porušil tak zákon o...
13.10.2020 10:53
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo odborný překlad anglického originálu "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants", český překlad "Referenční dokument o...
05.10.2020 17:15
Základním cílem novely je úprava stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy doposud nebyly vodní útvary povrchových vod legislativně ukotveny. Z tohoto důvodu se do vyhlášky vkládá nová příloha č. 2...
05.10.2020 17:13
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách Integrovaného registru znečišťování IRZ sadu...
05.10.2020 16:11
Poslední týden v říjnu bude formálně otevřena databáze SCIP pro předložení oznámení za účelem splnění zákonné povinnosti podle rámcové směrnice o odpadech. Povinnost bude platit od 5. 1. 2021. SCIP...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE