VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

15.01.2021 18:14
Z pohledu Ministerstva životního prostředí půjde například o Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 -...
15.01.2021 18:10
Na základě přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, byl publikován NOVÝ vzor plné moci pro ohlašování prostřednictvím ISPOP. V...
14.01.2021 17:04
Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu směrnici EU o energetické účinnosti. Komise připravuje přezkum a revizi směrnice o energetické účinnosti (dále jen...
14.01.2021 16:58
Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů. V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v...
14.01.2021 16:55
Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod...
12.01.2021 18:45
Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Ve sdělení o posílení ambicí EU v oblasti klimatu do roku 2030 navrhla...
12.01.2021 18:37
Dne 9. prosince 2020 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle...
11.01.2021 13:17
Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Tato vyhláška upravuje Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle...
06.01.2021 17:23
Dne 15. prosince potvrdil Evropský parlament aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku 1998 a dne 23. 12. 2020 byla tato novelizovaná směrnice oficiálně vydána v Úředním věstníku Evropské unie pod...
06.01.2021 17:18
V rámci tzv. daňového balíčku, který vyšel 31. prosince 2020 ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 došlo i ke změně zákona o dani z přidané hodnoty. Do přílohy č. 2 obsahujÍCÍ Seznam služeb...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE