Novinky

12.12.2019 17:57
Po vzoru projektu v Brně se v České Lípě pustili do testování biopaliva vyrobeného z kalových plynů a to konkrétně v čistírně odpadních vod. V čistírně odpadních vod v České Lípě testují výrobu...
11.12.2019 17:01
Vláda v pondělí schválila návrhy zákonů o odpadovém hospodářství z pera Ministerstva životního prostředí. Ministr Richard Brabec označil zákony za „revoluci“ a mluvil o tom, že Česko přestane být...
11.12.2019 16:56
Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (dále jen "vyhláška"), byly stanoveny povinnosti pro provedení hygienizace kalů z ČOV, které jsou aplikovány na...
09.12.2019 17:19
Společnost Machi  s.r.o. z Rosic porušila zákon o odpadech a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové jí za to uložili pokutu 240 tisíc korun. Firma minimálně od...
09.12.2019 16:24
Vláda dnes schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa...
05.12.2019 15:26
Prodeje nápojů v hliníkových plechovkách v ČR rostou, za posledních 10 let o 203 %. Na tento růst prodejů stávající systém naprosto nestíhá reagovat. Proto jen v roce 2018 skončilo 6582 tun...
05.12.2019 07:56
Albert testuje prodej suchých potravin bez obalu. Zákazníci si mohou jednoduše sami navážit požadované množství luštěnin, ořechů a suchých plodů, ovesných vloček, kuskusu, pohanky či bulguru do...
03.12.2019 20:30
Vláda projednala a schválila svým usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019 aktualizaci dokumentu „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“ (dále jen...
03.12.2019 19:53
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/… ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady...
03.12.2019 19:38
Zahraniční e-shopy napříč Evropou porušují zákonné předpisy na ochranu životního prostředí. Zejména předpisy o nakládání s elektroodpadem, odhalila studie EucoLight. Poctiví evropští výrobci...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.