Novinky

07.08.2020 18:16
Jedlé oleje a tuky z těchto speciálních nádob bude svážet a dále ekologicky zpracovávat ostravská společnost Trafin Oil. Jeden olej tak bude použit dvakrát. „Ostrava dlouhodobě rozšiřuje možnosti,...
07.08.2020 18:07
Některé sběrné dvory přestaly v posledních dnech odebírat od občanů vysloužilé výrobky značky Samsung. Aktuální situace vznikla kvůli ukončení smlouvy mezi kolektivním systémem Asekol a výrobcem,...
07.08.2020 18:00
Za nejzávažnější globální problémy považuje česká veřejnost hromadění odpadu a nedostatek a znečišťování zdrojů pitné vody. Jako palčivé lidé označili i znečišťování oceánů či úbytek deštných...
04.08.2020 16:39
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. za porušení zákona o odpadech....
04.08.2020 09:27
Navýšení skládkovacích poplatků je v České republice již delší dobu doporučováno Evropskou komisí. V řadě členských států Evropské unie jsou již dnes poplatky za skládkování vyšší o desítky procent...
03.08.2020 10:29
Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů). Vyhláška je...
03.08.2020 10:25
Třídit materiály už nestačí. Pro udržitelnou ekonomiku obcí a regionů je nutno začít i vytříděné suroviny také využívat. Jakkoli je obvykle cirkulární ekonomikou (CE) myšleno odpadové hospodářství,...
03.08.2020 08:45
Reaktoplasty jsou velmi pevné, odolné a téměř nerecyklovatelné. Vyrábí se z nich např. pneumatiky nebo karosérie autobusů. Pokud se upraví jejich složení, stále si zachovají si své vlastnosti, a...
03.08.2020 08:35
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP)  z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě  uložili pokutu milion korun společnosti AMAZE AGENCY s.r.o. za porušení zákona o...
24.07.2020 19:28
Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sleduje energeticky využívané odpady a alternativní paliva pravidelným statistickým šetřením od roku 2003. Toto...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.