Novinky

23.10.2021 10:10
Ve vybraných lokalitách Hradce Králové tento měsíc začaly fungovat nové popelnice na gastroodpad a bioodpad. Místním, které město zapojilo do pilotního projektu, se ale nelíbí, že s nimi záměr nikdo...
22.10.2021 11:09
Žďár nad Sázavou chce od příštího roku vozit část směsných komunálních odpadů místo na skládku do spalovny v Brně. Vyplývá to z výběrového řízení na firmu, která bude pro město zajišťovat likvidaci...
17.10.2021 11:12
Dne 13.10. byla započata emailová kampaň týkající se převážně zmocněnců, již podávají hlášení v agendě odpadů stále na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech....
15.10.2021 19:00
Po roce, kdy jsme se viděli pouze on-line, opět připravujeme živé setkání s podnikovými ekology z celé republiky. A je na co se těšit. Vyměňte papuče za kafe a chlebíčky a přijďte sdílet své...
12.10.2021 19:31
O miliardu jednorázových plastů méně! To má ve Francii zajistit seznam 30 druhů ovoce a zeleniny (lilek, pórek, kulatá rajčata, jablka, banány a pomeranče), které od začátku příštího roku nebudou...
10.10.2021 19:26
Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností. Předpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s...
10.10.2021 19:22
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o...
10.10.2021 18:08
Ze strany městského úřadu jde o pilotní projekt, který má vyzkoušet, zda je touto cestou možné snižovat množství směsného komunálního odpadu. „V minulosti jsme zajistili nádoby na bioodpad pro...
10.10.2021 17:46
Krajský úřad ve Zlíně vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA v případě spalovny komunálního odpadu ve Vsetíně. Informovala o tom mluvčí vsetínské radnice Jana...
04.10.2021 19:11
Osmadvacet pražských škol se zapojilo do sběru kuchyňských zbytků ze školních jídelen. Od nového projektu si Praha slibuje navýšení objemu tříděného odpadu. Množství, které musí obce vytřídit, je od...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásadní informační zdroj:

 

Odpadové fórum je odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky.